Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest kompleksowe określenie działań w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych od Państwa przez naszego bloga, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w naszym blogu plików cookies.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów naszego bloga bakingland.pl

Nasz blog szanuje prawo i Państwa prywatność, dlatego stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z naszego bloga i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.

Kto jest Administratorem Państwa Danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszego bloga jest https://bakingland.pl/. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@bakingland.pl

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa na naszym blogu.

Dlaczego używamy Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe używamy, gdyż jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, w tym do:

– Przetwarzania Państwa zamówień i zwrotów oraz wysyłania Państwu powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów;
– Zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
– Przyjmowania i rozpatrywania Państwa reklamacji;
– Organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
– Prezentowania Państwu reklam, ofert lub promocji dot. naszych produktów;
– Realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
– Dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;
– Wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych;
– Prowadzenia z Państwem korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na Państwa wiadomości;
– Dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami;
– Prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów naszego bloga;
– Zapewnienia obsługi usług płatniczych;
– Prowadzenia badań i analiz bloga, między innymi pod kątem funkcjonalności tego sklepu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających.

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z Państwa danych osobowych?

Dane osobowe w naszym blogu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Państwa prawa w stosunku do danych.

Proszę pamiętać, że podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny i w każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych oraz do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Mogą Państwo również zażądać dostępu do swoich danych, poprawienia ich, usunięcia ich, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia. Aby to zrobić, prosimy o wysłanie nam wiadomości e-mail ze swoim żądaniem na adres: kontakt@bakingland.pl. Mają Państwo także prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego w postaci Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jako blog musimy zastrzec sobie jednak prawo, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizację zamówienia. Podając swoje dane oświadczają Państwo, że dane te są zgodne z prawdą.

Jakie dane osobowe wykorzystujemy?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, które kwalifikowane są jako dane zwykłe (artykuł 6 RODO). Są to następujące dane:

– Dane osobowe potrzebne do założenia konta na naszym blogu:

  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres poczty elektronicznej;
  3. Numer telefonu kontaktowego;
  4. Adres do wysyłki: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
  5. Adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby;
  6. Nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów);
  7. W przypadku klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy, NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z naszego bloga.

– Dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego czy przekazywane podczas składania zamówienia, reklamacji jak również dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierają Państwo w naszym blogu oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną mogą to być:

– Dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych;

– Przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień;

– Podmioty obsługujące usługi płatnicze, konsultingowe, audytowe;

– Firmy, które serwisują oprogramowanie, współpracują w ramach kampanii marketingowych, jak również organy publiczne walczące z oszustwami i nadużyciami.Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Nasz blog nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepu.

Środki bezpieczeństwa i ochrona Państwa danych

Aby Państwa dane osobowe były u nas jak najbardziej bezpieczne wprowadziliśmy systemy zabezpieczeń, które te dane chronią. Jest to m.in. szyfrowanie danych w taki sposób, aby nie dostały się w niepowołane ręce. W tym celu używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL), dzięki któremu transmisja danych jest poufna. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Państwa dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez nasz blog upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

W ramach świadczenia usług będziemy przechowywać Państwa dane przez czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Ponadto, przechowujemy dane Klientów dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe. Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z naszego bloga.

W ramach naszego bloga stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookie?

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu obsługi naszego bloga. Przechowują wcześniej wybrane przez Państwa preferencje dzięki czemu zwiększają wygodę korzystania z naszego bloga. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego bloga, co umożliwia nam ulepszanie jego struktury i zawartości. Pliki cookie wykorzystywane są do utrzymania sesji użytkownika naszego bloga (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła. Pliki cookies służą również do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Warunki przechowywania, usuwania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.

Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszego sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszego bloga. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Użytkownicy naszego bloga mogą dokonać zmiany ustawień w zakresie przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik naszego sklepu może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszym blogu.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik naszego bloga nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies prosimy o wybranie z listy poniżej właściwej przeglądarki internetowej/ systemu i postępowanie zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: kontakt@bakingland.pl

Zapisz się na mój newsletter!

Co jakiś czas podeślę Ci niepublikowanie nigdzie indziej wyjątkowe przepisy i super wskazówki, dzięki którym powstanie coś wspaniałego :)